au khi có kết quả Duy Khươ

au khi có kết quả Duy Khương đăng quang ngôi vị quán quân, Trấn Thành cũng không gi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *